apžįsti

apžįsti
apžį́sti tr. K, JI104, Rtr, Š; S.Dauk, LVI138 1. apčiulpti: Lokys atdarė duris, aždušino bobą, mėsą apžìndo, kaulelius sukrov[ė] po slenksčiu (ps.) Lz. | refl. tr.: Apsižį́sti pirštus sau Db. 2. refl. N per daug žindant susirgti: Neduo[k] teliuku valiau, ba apsižìs Ml. Apsižìndo kumeliukas ir nudvėsė Ėr. Aš [kumelės] tą pieną numelždavau, kad kumeliukas neapsižį́stų Rdm. Gal ar apsižìndo teliukas, kad tryduoja? Ds. ^ Ka tu papuoręs, kai teliukas apsižìndęs Ml. 3. refl. [i]daug žindant nusipenėti, įmisti: Pilkės (avies vardas) vienas gėrelis, žiūrėk, koks apsižìndęs Sml. Jau tie gėriukai apsižìndę Pc. Neapsižìnda teliokas krešenais, kai kriauklas kūdas Klt. Paršiukai apsižindę, gražūs Ktk. Kad ir pagrandėlis, ale apsižìndęs! Ds. | prk.: Ale tavo kūliai tai apsižìndę (stambūs) Sml. Tu delto apsižìndęs (pilnos kišenės degtinės butelių) Trgn. 4. žindant nuskriausti: Tie didieji paršai tą mažėlį apžìnda Ėr. 5. refl. tr. apsižioti: Varlė kap viedras apsižìndus šakniukę Ūd. 6. apiblokšti: Limšt pripjovė žalių rugių, limšt parvežė, limšt apžindo apžindo, limšt padžiovino, sumalė, susukė – ir šviežia duonelė Eiš. \ žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; išžįsti; nužįsti; pažįsti; peržįsti; pražįsti; prižįsti; sužįsti; užžįsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • apžįsti — vksm. Tiẽ didi̇eji par̃šai tą̃ mažė̃lį apži̇̀nda …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsiulpti — apsiul̃pti, ia (àpsiulpia), àpsiulpė tr. apžįsti, apčiulpti: Pavalgęs blynų, ir pirštus àpsiulpia Lzd. | refl. tr.: Neštai greičiau [pieno], o tai vaikas ir pirštus apsìsiulpė Pv. siulpti; apsiulpti; įsiulpti; išsiulpti; nusiulpti; pasiulpti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apčiulpti — apčiul̃pti, ia, àpčiulpė tr. Š apžįsti: Ligi pagirdau telioką, visas rankas apčiul̃pia Ds. čiulpti; apčiulpti; atsičiulpti; įčiulpti; iščiulpti; nučiulpti; pačiulpti; pričiulpti; sučiulpti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžindimas — apžindìmas sm. (2); M → apžįsti 1. žindimas; apžindimas; įžindimas; išžindimas; nužindimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžindyti — apžìndyti tr. Š, Rtr, LVI138 caus. apžįsti. 1. pajėgti sočiai žindyti: Kiaulė gera, apžìndžia paršiukus Dglš. Avis pieninga apžindo keturis ėraičius Šts. Anys (ožiukai) atsirado, ana (ožka) juos papeni, apžìndžia ir vė eina (ps.) Grv. Trijų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžįsti — K, Š; D.Pošk, M 1. tr. pajėgti išžįsti, čiulpti pieną: Tam paršuku yra ir cica, ale tik neatžìnda anas jos Pls. 2. refl. [i]baigti žįsti, nustoti maitintis motinos pienu: Veršis atsižìndo, dar pabuvo savaitę i išleidom i lauką pavasarį Sd. Mūso …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dažįsti — ×dažįsti (hibr.) intr.; D.Pošk pakankamai žįsti. žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; išžįsti; nužįsti; pažįsti; peržįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžįsti — K, NdŽ; Q60, SD1203, SD420, R46, MŽ62, S.Dauk, N, M 1. tr. R, MŽ, L, DŽ1, Grž, Pl, Rdn, Erž, Rs, Plv, Dv, GrvT36, Ds žindant iščiulpti (kieno pieną): Visą pieną veršis išžìndo J. Menkas veršis karvės neišžį̃s Pns. Pieno nėra – veršis išžìndo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužįsti — tr. K, Š, KŽ; S.Dauk 1. N žindant kiek iščiulpti: Nužìnda teliukas, tada karvei lengviau pasdaro Kč. Nužį̃s, nulaidys [tik apsiveršiavusios karvės pieną], tai bus gardesnis Db. | refl. KŽ. 2. žindant nučiulpti, sužaloti: Vaikas motinai papą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažįsti — 1. intr. R, MŽ, S.Dauk, Rtr, NdŽ, Asv, Slk pasisotinti žindant: Vaikas kap pažinda, tai vė miegti Pns. Veršiukas jau pažìndo DŽ1. Tie paršiukai pažìnda pažìnda, tai vėl reikia sugaudyt, vėl ton duonkepėn sukelt Kp. Du teliukai: vieną pagirdėm …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”